Výsledky mé práce v tabulkách a grafech

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách:

  - Výsledky inseminace za období 1995 - 2008
  - Počty inseminovaných klisen
  - Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem
  - Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu
  - Výskyt resorpcí a dvojčat

Výsledky inseminace za období 1995 - 2008

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách.


tabulka 1
tabulka 2
tabulka 3

Tabulka obsahuje souhrnné výsledky a související údaje o inseminaci klisen, kterou jsem prováděl v letech 1995 až 2008. Jsou zde uvedeny hodnoty v absolutní i relativní formě. Vztah mezi některými hodnotami, či jejich vývoj během sledovaných let je pro větší přehlednost zobrazen v následujících grafech. Inseminaci jsem vyhodnocoval záměrně pouze z hlediska metod čerstvého a zmraženého spermatu. Nezohledňuji např. plemeno klisen, jejich stáří a reprodukční stav (prvnička, kojící, jalová), inseminaci podle měsíce, počet využitých říjí, původ inseminačních dávek, jednotlivé hřebce atd.
I když všechny uvedené vlivy a některé další hrají důležitou roli v úspěšnosti inseminace, výsledky by se rozpadly do množství malých kategorií a obecné orientaci by neposloužily.